steampunk heart

Home

Prof. Dr. Vecihe
Hatiboğlu

Önemli bir Türkolog, Akademisyen ve büyük bir
Atatürk hayranı

Beğendiği bir yazı olursa, bir konuyu hatırlamak isterse ya da öğrencileri doğru cevabı çok iyi açıklamışlarsa bu yazının yanına birkaç kez artı koyardı


      + + +

     + + + +

          + + +


Kendisi çok artısı olan bir insandı.


VECİHE HATİBOĞLU KİMDİR ?

Türk dilbilimci – İstanbul (1917). 

Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nin Türkoloji ve Sümeroloji bölümlerini bitirdi (1940). 1945′ de bu fakültenin Türk dili ve edebiyatı bölümü’nde görev aldı; profesör oldu (1961); emekliye ayrıldı (1983). Türk Dil Kurumu’ nda aralıklarla dilbilgisi kolu başkanlığında bulundu (1951 – 1955; 1961 – 1981). 

Eski Anadolu Türkçesiyle (Cerrahiye-i İlhaniye,1956), Türkiye Türkçesiyle
(Türk Kelimelerinin Önsesleri, 1961; Yeni İmla Kılavuzu, 1963; Dilbilgisi Terimleri
Sözlüğü, 1969; İkileme, 1971; Türkçe’nin Sözdizimi, 1972; Pekiştirme ve Kuralları,
1973; Türkçe’nin Ekleri, 1974) ilgili çalışmaları yayımlandı. Atatürk’ün dil ve tarih kuramlarıyla ilgili görüşlerini kanıtlayan yayımlar yaptı (Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi, 1981). İlkçağ tarihinin bilinmeyen yönleri üzerinde çalışarak Sümercenin, Kasçanın Türkçe olduğunu bu dillerin metinleriyle Türk tarihinin en az İ.Ö. 3000 yılına dayandığını Hititçenin Türk Kus (Kuz “kuş”) kavminin konuştuğu dilin eski Farsça olduğunu savundu.

Öğrencisi olan Prof. Dr. Hamza Zülfikar'ın ağzından
Vecihe Hatiboğlu

Malatya’nın Arapgir eşrafından bir aileye mensup olan Hocam Vecihe Hatiboğlu, 1916 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Fatma, babasının adı Ahmet’ tir. Ahmet Bey, Arapgir, Germişi, Onar, Hasdeki, Saldeki, Dişderik ve Argavun’da toprak sahipliğinden tüccarlığa ve iş adamlığına geçmeyi başarmış bir müteşebbistir. Yatılı İzmir Kız Lisesini bitirdikten sonra girdiği Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden 1940 yılında mezun olmuştur.

Hocamın kızlık soyadı Kılıçoğlu idi. Onun 1956 yılına kadar yazdığı makaleler bu soyadı ile yayımlanmıştır. Mezun olduktan sonra Fakültede “ilmi yardımcı” olarak çalışmak istemiş, ancak bu isteği o sıralarda gerçekleşememiş ve kendisi Sivas Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Onun Sivas Lisesindeki hocalığı 1944 yılına kadar sürmüştür. (Devamı)

 

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu'nun
Makaleleri

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu'nun
Kitapları

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları, 97, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları 107,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1961

Türk Dil Kurumu yayınları 300, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1969

Türk Dil Kurumu yayınları 364, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları 276, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara 1982

Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1971

Türk Dil Kurumu yayınları 328, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1981

Türk Dil Kurumu yayınları 353, Ankara Üniversitesi Basımevi 1972

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları 317, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara 1982

Türk Dil Kurumu yayınları 372, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1973

Türk Dil Kurumu yayınları 407, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974

Türk Dil Kurumu yayınları, Meteksan, Ankara 1981

Türk Dil Kurumu Yayınları 377, Meteksan, Ankara 1981

Türk Dil Kurumu yayınları, Baskı 1 – 4 235, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1963

Türk Dil Kurumu yayınları, Baskı 5 – 10 309, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1970